Ilskov Kultur og Idrætsliv

Bliv frivillig


Frivillig i Ilskov  - opdateres løbende


Uden frivillige – ingen forening. Også i Ilskov har vi brug for frivillige kræfter til at løfte opgaverne. Opgaverne spænder bredt, lige fra instruktør til medlem af et udvalg og kioskpasser. Derfor mener vi også, at der kan være en opgave, som passer lige netop dig. Du bestemmer helt selv, hvor mange timer du ønsker at bidrage med. Om du ønsker at tage en månedlig vagt i kiosken eller et ugentligt hold, er vi glade. Al hjælp tæller. Så vær ikke bange for at tilmelde dig. Vi lover, at vi vil tage rigtig godt i mod dig – du vil ikke komme til at føle dig alene, men bliver en del af en gruppe engageret frivillige, som ønsker at løfte opgaverne i fællesskab.

Og hvad kan vi så tilbyde dig: Som frivillig i Ilskov bliver du taget godt hånd om og bliver en del af et unikt fællesskab med andre frivillige. Hvert år vil der være et frivilligarrangement med sjove aktiviteter og mad. Som træner og medlem af diverse 'bestyrelser' giver vi dig mulighed for at komme på kursus, for at udvikle dine kompetencer. Såfremt du ønsker det, kan vi lave et frivillig bevis for dig.

Herunder ser du en tabel over de forskellige faste frivillige opgaver der er i tilknytning til Ilskov Kultur og Idrætsliv. Der kan dog fra tid til anden blive brug for hjælp til andre opgaver. Kan du derfor ikke se dig selv i nogle af nedenstående opgaver, men gerne vil give en hjælpende hånd med til andre opgaver, er du meget velkommen til at tilmelde dig som frivillig, og skrive hvor du kunne tænke dig at hjælpe til. TILMELDING NEDERST PÅ FORSIDEN
 
Frivillig rolle Opgaver – hvad kræver det
Kiosk vagter Som kioskpasser står du primært for salget af slik, sodavand, øl og chips. Ved særlige arrangementer i hallen, vil der dog også blive solgt pommes fritter, toast o.l. Der vil blive sørget for, at du kan komme ind i kiosken og at der er penge i kassen. Når du har taget en vagt, forventer vi også, at du møder op til tiden og passer kiosken på bedste vis. Der vil typisk være brug for en kioskpasser, når der er børnegymnastik eller badminton.

Tidsforburg: omkring 2 timer pr. vagt. Du bestemmer selv hvor mange vagter du ønsker at tage. Vi ser dog gerne at du tager 1 vagt pr. måned.
Servering i MCH Ilskovs foreninger mangler hjælp til servering ved diverse arrangementer i MCH. Du skal ikke have nogen tidligere erfaring med servering, men blot et ønske om, at hjælpe Ilskovs foreninger. Foreningerne får nemlig et godt tilskud for hjælpen. De andre frivillige ved disse arrangementer beskriver det som hyggeligt, sjovt og godt fællesskab. Efter serveringen er der ofte en lille fest for hjælperne. 
Hovedledelsen Dette udvalg har til opgave at opretholde og udvikle Ilskov Kultur og Idrætslivs visioner, missioner og strategier. Hertil står udvalget for, at undergrupperne er selvorganiserede/selvstyrende. Hovedledelsen har ansvaret for byens idræt, motion, kulturelle oplevelser og smavær. Vi forventer at du har lyst til at være med til at sørge for at vores vision, mision og strategier føres ud i livet og bliver synlige for borgerne. 

Tidsforbrug: Der vil være møde ca hver 6.-8. uge. Herudover må påregnes små enkeltmands opgaver. 
Medlem i aktivitetsudvalget Som medlem af aktivitetsudvalget, har du til opgave, i samarbejde med udvalgets øvrige medlemmer, at sørge for, at de aktuelle tilbud effektiviseres samt hele tiden at have en finger på pulsen ift. hvilke nye aktiviteter der kunne være interessante at opstarte i Ilskov. På møderne evalueres de nuværende aktiviteter samtidig med at nye diskuteres og arrangeres. Aktivitetsudvalget udarbejder, med centerlederen i front, halfordelingsplanen samt en event kaldender for sæsonen i hallen, og arrangere disse. Samtidig formidler udvalget PR videre til PR og kommunikationsudvalget. 
Aktivitetsudvalget er ansvarlig for vidensdeling i træner/instruktørgruppen og de ansvarlige for den pågældende aktivitet skal kunne melde tilbage til aktivitetsudvalget omkring praktiske gøremål og nye udviklingstiltag. 
Som medem af dette udvalgt forventer vi, at du møder op til de planlagte møder, og tager del i at løfte de fælles opgaver.

Tidsforbrug: 1 møde ca. hver 6. uge. Hertil vil komme lidt kontakt med træner/instruktørgruppen og gerne lidt hjælp til at afholde diverse arrangementer. 
Medlem af PR og kommunikation Som frivillig i dette udvalg, vil du bidrage til, at få kommunikeret nyheder o.l. ud til borgerne i Ilskov og omegn. Dette omfatter sociale medier, hjemmeside samt medier som aviser og radioen. Dertil vil du være med til at uddanne ambasadører og undervisning i sociale medier håndtering. Hvert år udarbejdes der en aktivitetsfolder, som du også vil være med til at udarbejde. Udvalget står for, i samarbejde med centerlederen, at beskriver arbejdsgangen for nye tiltag og event - hvor, hvad og hvornår. 
Vi forventer, at møder op til møderne. Dertil vil det være en fordel hvis du er god til håndtering af sociale medier - det er dog ikke et krav, da vi let vil kunne sætte dig ind i dette. 

Tidsforbruget: Møde ca. hver 6. - 8. uge. Dertil kan påregnes lidt 'hjemmearbejde' fra tid til anden i form af opslag på eller i diverse medier. 
Medlem af frivilligrådet Dette udvalg har til opgave at sørge for rekruttering af frivillige til diverse arrangementer og opgaver i Ilskov kultur og idrætslig. Hertil er udvalget med til at udarbejde vagtplaner til arrangementerne samt har ansvaret for annoncering på www.frivilligejob.dk. Udvalget skal i samarbejde med centerlederen udarbejde en frivillig jobbank, frivilligstrategi og beskrive de enkelte frivillige roller, som er i Ilskov kultur og Idrætsliv. I samarbejde med foreningerne er udvalget med til at pleje de frivillige. 
Vi forventer at du som medlem af frivilligrådet gør en indsats for at skaffe frivillige og sørge for, at disse tages godt i mod og plejes. 

Tidsforbrug: Der må påregnes et møde hver 6.-8. uge mhp. udarbejdelse af frivilligstrategi o.l. Dertil kommer arbejde med rekruttering af frivillige. 
Medlem af sponsorudvalget Som medlem af spondorudvalget står du for fundraising og koordinering af sponsorerne. Dette arbejde inkludere ansøgning om tilskud til midler, udstyr o.l. ved fonde og vores sponsorer. Udvalget har et mål om, at udarbejde en sponsorstrategi/sponsorpakke, således at sponsorerne får noget for det de giver samtidig med, at de enkelte firmaer ikke spørges flere gange af flere foreninger. Du er altså med til at stå for håndteringen af firmaerne og søge om midler. Dertil kommer bandereklamer.
Vi forventer, at du møder op til møderne og tager del i de fælles arbejdsopgaver omkring sponsorkontakt og ansøgning om midler. 

Tidsforbrug: Der afholdes møde ca. hver 6.-8. uge. Herudover må du påregne et par timer pr. måned til kontakt med sponsorer og til at skrive små ansøgninger. 
Økonomi  Medlem af denne gruppe varetager økonomien i Ilskov Kultur og Idrætsliv. Opgaverne herunder omfatter godkendelse af regnskab ved revisorer, leje af lokaler, ansøgning om medlemstilskud, udarbejde blanketter til ulønnede trænere, udbetale honorar til træner og ledere samt lave budgetter over aktiviteter og ansøge om kursustilskud og idrætsmateriel. 

Tidsforbrug: Møde ca. hver 2. måned. Vi forventer at du har mod på, at sætte dig ind i dette arbejde og bruge nogle timer om måneden på at få styr på de enkelte opgaver i samråd med de øvrige personer i dette udvalg. 
Træner – gymnastik og idræt Som træner på vores børnehold - gymnastik, badminton, fodbold eller floorball har du ansvaret at børnene får en god time. Vi forventer, at du møder velforberedt op, er rummelig og derved formår at inkludere alle børnene på lige vis. Du styre helt selv indholdet g kan derfor selv definere 'undervisningen'. 

Tidsforbrug: De fleste børnehold er sæsonhold og kører fra august/september til marts/april. Vælger du at tage et hold, binder du dig for en sæson. Der er træning 1 gang pr. uge i 45 minutter til 1 time. 
Instruktør på fitnesshold Som instruktør på vores fitnesshold, har du ansvaret for, at medlemmerne får en god oplevelse med masser af sved på panden. Du styre helt selv timernes indhold, og kan derfor tilpasse dem til det du netop har interesse for, så længe det er passende til holdtypen og medlemmerne. På nuværende tidspunkt tilbyder vi; jumping fitness, trx, total gym, indoor cycling og kettlebell træning. Kunne du tænke dig at undervise på et af disse hold, men har ikke uddannelse, så fortvivl ikke - vi sender dig gerne på kursus. Kunne du tænke dig at undervise i noget andet, så skrive til centerleder.ilskovhallen@gmail.com 

Tidsforburg: Vi forventer at, du tager minimum 1 hold i ugen af 50 minutters til 1 times varighed. Har du brug for at følge en anden instruktør en rum tid, inden du starter dit eget, kan dette sagtens arrangeres. 

Du kan også melde dig ind i Ilskovs frivillige jobbank enten her på siden under fanen 'tilmeld holdsport' og vælge frivillig eller skrive dig på sedlen på opslagstavlen. Herved har vi mulighed for at kontakte dig, når der kommer nogle opgaver inden for dit interessefelt.
 
Bestil motionskortet
Træn alt det du vil for 149 kr pr. måned
Bestil kortet her

Sponsorer


Book plads på hold
Besøg vores side
Ilskov Kultur og Idrætsliv | Mølleskovvej 3 | 7451 Sunds | centerleder.ilskovhallen@gmail.com